شناسه خبر : 18073

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

 بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به اقتصاد نوین رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۲.۱۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به بانک کارآفرین با کاهش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱۵ درصد تعلق یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۶۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک تجارت با افزایش ۰.۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۰.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

حجم خریدوفروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای