شناسه خبر : 18056

اختصاصی چابک آنلاین؛

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۰۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سامان با کاهش ۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۴ درصد تعلق یافت.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۸ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۰.۲۷ درصد اختصاص یافت.

حجم خریدوفروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای