شناسه خبر : 39835

اختصاصی چابک آنلاین ؛

بیشترین و کمترین رتبه ۵۰ شرکت‌ سرمایه گذاری مشخص شد

بیشترین و کمترین رتبه 50 شرکت‌ سرمایه گذاری مشخص شد

بررسی میزان سرمایه ۵۰ شرکت سرمایه گذاری فعال نشان داد که شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با سرمایه ای بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان بالاتر میزان سرمایه را در اختیار دارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، از مجموع 11 هزار میلیارد تومان سرمایه این شرکت، 9.300 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده و 2.200 میلیارد تومان سرمایه ثبت نشده است.

براساس این گزارش، شرکت های سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات ( وابسته به بانک صادرات ایران) و سرمایه گذاری خراسان جنوبی هم به ترتیب در رتبه های دوم و سوم بیشترین سرمایه قرار گرفتند.

سرمایه شرکت وسپهر 3.000 میلیارد تومان بوده که  افزایش سرمایه 150 درصدی شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات در مراحل پایانی خود قراردارد.

photo_2023-10-25_22-32-25

بنابراین میزان سرمایه وسپهر به رقم 7.500 میلیارد تومان می رسد.

سرمایه شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی نیز بالغ بر 6.139 میلیارد تومان است. 

درمقابل شرکت های سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، ارزش آفرینان و معیار صنعت پارس به ترتیب کمترین میزان سرمایه را به خود اختصاص دادند.

 

ارسال نظر