شناسه خبر : 30041

قیمت پایه ارزی گندم، ذرت و انواع روغن خام اعلام شد

قیمت پایه ارزی گندم، ذرت و انواع روغن خام اعلام شد

وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی وارداتی گندم، ذرت، جو، کنجاله، دانه سویا و کلزا و انواع روغن خام سویا، آفتابگردان، کلزا و پالم را اعلام کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، بنا بر این گزارش ماکان صداقت، سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به شهرام آذین، سرپرست دفتر مقررات و استاندارهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ارزی کالای اساسی شامل گندم، نهادهای دامی شامل، ذرت، جو و انواع کنجاله، دانه‌های روغنی سویا و کلزا و انواع روغن خام وارداتی را به شرح زیر اعلام کرد.

شرح کالا سقف قیمتی (یورو / تن)

قیمت گندم

گندم شمال ۳۶۵ یورو / تن

گندم جنوب (آلمان) ۳۹۰ یورو / تن

گندم جنوب (سایر مبادی) ۳۸۷ یورو / تن

قیمت ذرت

ذرت شمال ۳۵۰ یورو / تن

ذرت جنوب (برزیل) ۳۶۰ یورو / تن

ذرت جنوب (سایر مبادی) ۳۷۱ یورو / تن

قیمت جو

جو شمال ۳۲۵ یورو / تن

جو جنوب ۳۷۰ یورو / تن

دانه سویا جنوب (برزیل) ۶۵۰ یورو / تن

دانه سویا جنوب (آرژانتین) ۶۶۳ یورو / تن

دانه سویا کانادا ۶۴۰ یورو / تن

دانه سویا آمریکا ۶۴۰ یورو / تن

دانه کلزا شمال ۶۳۰ یورو / تن

دانه کلزا جنوب (استرالیا) ۷۲۰ یورو / تن

دانه کلزا جنوب (کانادا) ۷۰۵ یورو / تن

دانه کلزا جنوب (اروپا) ۶۳۰ یورو / تن

قیمت کنجاله

کنجاله سویا جنوب (برزیل) ۶۳۰ یورو / تن

کنجاله سویا جنوب (آرژانتین) ۵۹۰ یورو / تن

کنجاله کلزا جنوب ۴۰۵ یورو / تن

کنجاله پنبه شمال ۳۱۵ یورو / تن

کنجاله گلرنگ شمال ۲۵۰ یورو / تن

قیمت روغن خام

روغن آفتابگردان شمال ۱۳۰۰ یورو / تن

روغن آفتابگردان جنوب ۱۳۳۰ یورو / تن

روغن سویا شمال ۱۲۹۵ یورو / تن

روغن سویا جنوب ۱۳۰۵ یورو / تن

روغن پالم

روغن پالم مالزی ۱۰۲۰ یورو / تن

روغن پالم اندونزی ۱۰۰۰ یورو / تن

روغن کلزای شمال ۱۳۰۰ یورو / تن

ارسال نظر

خدمات بیمه ای