شناسه خبر : 28073

متوسط تعداد شاغلان به‌ازای هر تعاونی ۲۰نفر شد

 متوسط تعداد شاغلان به‌ازای هر تعاونی ۲۰نفر شد

متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی ها در کل کشور ۲۰ نفر است. این شاخص برای تعاونی ها با گرایش " اعتبار" ۸۵ نفر" با گرایش " تامین نیاز مصرف کنندگان" ۵۳ نفر و گرایش‌های"تولیدی توزیعی" و "مسکن" هر کدام ۳۷ نفر است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از تسنیم، مطابق گزارش های وزارت کار, تعداد کل تعاونی های فعال در حال بهره برداری و در دست اجرا در کشور تا پایان سال 1400 حدود 99095 واحد بوده است. از این تعداد 69291 تعاونی در حال بهره برداری و 29804 تعاونی در دست اجرا هستند. همچنین تا پایان سال 1399 تعداد اتحادیه های فعال در حال بهره برداری 607 واحد بوده است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

 بر اساس نتایج منتشر شده، 26.5 درصد از تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری در گرایش‌های "خدمات"، 21.5 درصد "کشاورزی"، نزدیک به 16درصد در گرایش "صنعت" و 14.0 درصد تعاونی‌ها در گرایش "مسکن" قرار می‌گیرند. سایر گرایش ها سهم 22.1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

از تعداد کل اعضا تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری 84 درصد اعضا در گرایش "سهام عدالت" ، 9 درصد در گرایش "تامین نیاز مصرف کنندگان"، 2.6 درصد در گرایش "مسکن" و مابقی در سایر گرایش‌ها هستند.

 متوسط تعداد اعضا برای تعاونی‌های فعال در حال بهره برداری در کل کشور 825 نفر است. این شاخص برای تعاونی‌های با گرایش "سهام عدالت" حدود 141255 نفر، با گرایش " تامین نیاز مصرف کنندگان" 1221 نفر و با گرایش " اعتبار" 646 نفر است.

از تعداد کل شاغلین تعاونی های فعال در حال بهره برداری 26.2 درصد در گرایش " مسکن"، 17.0 درصد در گرایش "خدمات"، حدود 15.8 درصد در گرایش "تامین نیاز مصرف کنندگان" و مابقی در سایر گرایش ها تقسیم‌بندی شده‌اند.

 متوسط تعداد شاغلان برای تعاونی ها در کل کشور 20 نفر است. این شاخص برای تعاونی ها با گرایش " اعتبار" 85 نفر" با گرایش " تامین نیاز مصرف کنندگان" 53 نفر و گرایش‌های"تولیدی توزیعی" و "مسکن" هر کدام 37 نفر هستند.

تعاون ,

تعاون ,

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای