شناسه خبر : 27753

اختصاصی چابک آنلاین؛

خودروهای عبوری آزادراه باغچه مشهد۴۴ میلیارد تومان عوارض پرداخت کردند

خودروهای عبوری آزادراه باغچه مشهد44  میلیارد تومان عوارض پرداخت کردند

درآمد شرکت آزاد راه باغچه- مشهد از عوارض خودروهای عبوری در سال گذشته به ۴۴ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، درآمد سال گذشته شرکت آزاد راه باغچه-مشهد از محل دریافت عوارض ناشی از تردد خودروها، با 52 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل از آن به 44 میلیارد تومان رسید .

افزایش  52 درصدی درآمد بهره برداری شرکت آزادراه باغچه-مشهد حاصل از وصول عوارض نسبت به سال 1399، ناشی از افزایش 17 درصدی تعداد تردد در این آزاد راه  و افزایش 30 درصدی نرخ عوارض وسایل نقلیه بوده است.

براساس این گزارش، بیشترین تعداد تردد خودرو در آزاد راه باغچه-مشهد در سال گذشته مربوط به خودروی سواری باهشت میلیون و 451 هزار و758  تردد بوده که حاکی از افزایش 21 درصدی میزان تردد این خودروها در آزادراه باغچه- مشهد نسبت به سال 1399 است.

در این بررسی مشخص شد که  درآمد شرکت آزادراه باغچه-مشهد از محل دریافت عوارض ناشی از تردد خودروهای سواری درسال گذشته، 70 درصد نسبت به سال 1399 افزایش یافته است.

براساس این گزارش، کمترین تعداد تردد خودروها در آزادراه باغچه- مشهد در سال گذشته مربوط به خودروی مینی بوس با 62 هزار و109 تردد بوده است.

IMG_20221019_103801_383

ارسال نظر

خدمات بیمه ای