شناسه خبر : 27601

اختصاصی چابک آنلاین؛

۷۰ درصد ساخت و ساز بافت فرسوده در تهران اصولی اجرا نمی شوند

70 درصد ساخت و ساز بافت فرسوده در تهران اصولی اجرا نمی شوند

یک کارشناس حوزه معماری و شهرسازی، گفته است که موضوع دو نقشه ای بودن یک معضل در صنعت ساختمان بوده که زمان صدور پروانه را طولانی کرده و به کیفیت ساختمان ها لطمه زده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، عبدالرضاگلپایگانی، درگفتگو با چابک آنلاین افزود: بسیاری از مالکان و سازندگان صرفا برای اینکه زودتر پروانه ساخت را اخذ کنند، اقدام به تهیه نقشه اول با حداقل مشخصات سازه می کنندتا سریع ترمرحله کنترل ضوابط و مقررات صدورپروانه را بگذرانند.

وی، با اشاره به اینکه صدور پروانه ساخت و ساز در دو مرحله صورت می گیرد،افزود:مرحله اول مربوط به صدور پروانه شهرسازی است که حکم موافقت اصولی دارد و برای صدور پروانه در این مرحله صرفا ضوابط و مقررات سازه مثل مساحت طبقات توسط شهرداری ها کنترل می شود  و سازندگان برای گذر از این مرحله نقشه ای حداقلی تهیه می کنند تا سریع تر پروانه شهرسازی را اخذ کنند.

گلپایگانی، ادامه داد: در مرحله دوم صدور پروانه ساختمانی، مالک با پروانه اخذ شده در مرحله اول به سراغ  طراح رفته و نقشه دومی برای اجرا تهیه می کند که این دوباره کاری، علاوه بر اینکه هزینه ای مضاعف برای سازنده ایجاد می کند، با تهیه نقشه های غیراصولی  بر کیفیت معماری ساختمان ها نیز تاثیر منفی دارد .

معاون سابق معماری و شهرسازی شهرداری تهران، با اشاره به اینکه 90 درصد ساختمان های تهران مسکونی هستند، گفت: اساس ساختمان سازی کیفیت آن است در حالیکه  اکثر ساخت و سازهای جامعه بخصوص  درتهران فاقد کیفیت هستند.

گلپایگانی، خاطر نشان کرد: اجرای ساختمان به ویژه اجرای ساختمان های بتنی که سهم بیشتری از صنعت ساختمان کشور را به خود اختصاص داده است، دارای اصولی است که دقت و ظریف کاری بسیاری می طلبد اما متاسفانه طبق مطالعات صورت گرفته، 70 درصد از ساخت و سازهای بافت فرسوده تهران اصولی اجرا نمی شوند.

وی،با بیان اینکه سوداگری بر کیفیت ساختمان سازی کشور تاثیرگذاشته است، گفت: ساختمان سازی ما فاصله زیادی  با ساخت مهندسی شده دارد و سازندگان  درحین اجرا تغییراتی در نقشه اعمال می کنند در حالیکه برای این تغییرات چارچوبی تعیین شده و تغییر نقشه و خطای بیش ازحد مجاز، تخلف محسوب می شود.

این کارشناس شهرسازی،تاکید کرد: برنامه ی کنترل و پیگیری تخلف ها در اجرای ساختمان از سوی نهادهای بالادستی از جمله شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان بایدبه صورت مستمر انجام شود تا به این طریق توجه به کیفیت در صنعت ساختمان تبدیل به  فرهنگ شود.

گلپایگانی،  با اشاره به اینکه در سایر  کشورهای دنیا کنترل ساختمان  علاوه بر حوزه  شهرسازی، در محدوده وظایف طراحان نیز قرار دارد، تصریح کرد: در صنعت ساختمان کشور ما مسئولیت کنترل های مربوط به زمان صدور پروانه توسط شهرداری ها یا سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد و حضور طراح در این فرایند کمرنگ است  در حالیکه مسئولیت بسیاری از این کنترل ها و نقشه ها، به مهندس طراح بر می گردد .

وی، در رابطه با راهکار حل معضل دو نقشه ای در ساختمان، گفت:برای حل معضل دو نقشه ای بودن در ساختمان، تهیه نقشه اول که حکم موافقت اصولی دارد باید  از فرایند صدور پروانه حذف شود و مشخصات اولیه ساختمان در قالب جدول ارائه شود که در این خصوص نیز برنامه ای  طراحی شده که کنترل ضوابط و  مقررات در شهرداری به صورت هوشمند توسط سیستم صورت بگیرد اما در حال حاضر این سیستم راه اندازی نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای