شناسه خبر : 29080

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

تعرفه های نظام مهندسی ساختمان برای فعالیت های معماری بی اساس است

تعرفه های نظام مهندسی ساختمان  برای فعالیت های معماری بی اساس است

یک کارشناس معمار و شهرسازی، با بیان اینکه نقش معمار در کیفیت ساختمان سازی ها اساسی است، اظهار کرد:اغلب ساختمان های بی کیفیت در سطح شهر نتیجه عدم حضور معمار و یا بهره گیری از معمارغیر متخصص در فرایند ساخت و ساز است که به تعهدات خود عمل نکرده اند، درصورتی که بهره گیری از معماران متخصص در صنعت ساختمان به شرط اجرای صحیح طرح ارائه شده ، تاثیر اساسی بر کیفیت نهایی ساختمان ها دارد.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بهرام فریور صدری، درگفتگو با چابک آنلاین، گفت: متاسفانه در این ساخت و سازها"بنا" نقش اصلی را در ساخت وساز ایفا می کند و یا اجرا مطابق طراحی های انجام شده توسط معماران متخصص، صورت نمی گیرد .

وی،خاطرنشان کرد:آن چیزی که امروزه در ساختمان سازی های شهری مشاهده می شود، نشان از عدم توسعه فرهنگ معماری در جامعه دارد .

این کارشناس ارشد معمار، در رابطه با راهکارهای افزایش کیفیت ساخت و سازهای شهری، گفت: درمسیر توسعه کیفیت ساخت وسازها، بیشترین مسئولیت در مرحله اول،  به دوش خود معماران است و پس از آن عدم دخالت کارفرما و سرمایه گذاران در فعالیت معماران است چرا که کارفرما صرفا تامین هزینه های ساخت را برعهده دارد .

فریور صدری، در رابطه با هزینه دستمزد خدمات معماری، گفت : تعرفه هایی که زیر نظر نظام مهندسی برای فعالیت های معماری تعیین شده بی اساس بوده و خلاف معیارهای واقعی جامعه معماری است ضمن اینکه معماران هزینه های دریافتی بابت خدمات را خودشان باید تعیین کنند.

وی، ادامه داد:به تازگی  انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار تعرفه هایی برای فعالیت های معماری در نظر گرفته اند که به نظر می رسد تعرفه های مناسبی است و در صورتی که معماران به این تعرفه ها توجه داشته باشند و رعایت کنند، به نفع بازار معماری خواهد بود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای