شناسه خبر : 23899

اختصاصی چابک آنلاین؛

خریداران مسکن توان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی را ندارند

خریداران مسکن توان پرداخت اقساط تسهیلات بانکی را ندارند

یک کارشناس مسکن، با بیان اینکه تعادلی بین توسعه شهری برقرارنیست گفت که بدون اولویت سنجی صحیح سیاست های توسعه شهری، برخی از شهرهای جدید ایجاد شده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، محمدسعید ایزدی، درگفت وگو با چابک آنلاین، اظهارکرد: زمانی باید  به سراغ سیاست توسعه منفصل از طریق ایجاد شهرهای جدید رفت که شرایط برای  توسعه درون زای شهری از طریق برنامه های نوسازی و سیاست متصل شهری از طریق آماده سازی زمین در چهارچوب طرح های جامع برای اضافه کردن بخش هایی به شهرها، فراهم نباشد.

وی، افزود: شرکت عمران شهرهای جدید باید ازطریق هماهنگی با معاونت شهرسازی ظرفیت های لازم را برای توسعه دریافت کند و سپس اقدام به برنامه ریزی کند ضمن اینکه شهرهای جدید  فعلی  با مشکلاتی  چون کمبود آب دست وپنجه نرم می کنند .

معاون اسبق وزیرراه وشهرسازی، ازبین رفتن حریم شهرها را از دیگر مشکلات  ایجاد شهرهای جدید برشمرد و گفت: با وجود این حریم هاست که منابع یک شهر حفظ می شود و درصورتی که  این حریم شهر حفظ نشود، مشکلاتی برای آنها ایجاد می شود. 

ایزدی، ادامه داد: خریداران مسکن نیازمند توانمند سازی برای تامین مسکن هستند. 

به گفته وی، با بسته های  تسهیلاتی درنظر گرفته شده، هیچ کدام از دهک های 1 تا 6 و گاها 7، امکان بازپرداخت تسهیلات با اقساط تعیین شده را ندارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای