شناسه خبر : 21075

مبلغ عیدی بازنشستگان صنعت نفت واریز شد

مبلغ عیدی بازنشستگان صنعت نفت واریز شد

مبلغ عیدی کارکنان بازنشسته صنعت نفت به همراه مبالغ کمک هزینه عائله مندی و فرزند تحت تکفل، امروز چهارشنبه (۲۷ بهمن ماه) پرداخت شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از روابط عمومی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت، بر این اساس، هیئت وزیران با تعیین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان پاداش پایان سال ۱۴۰۰ کارکنان و بازنشستگان، مقرر کرد مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای همسر و برای هر فرزند تحت تکفل نیز ۱۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه خانواده پرداخت شود. صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در همین چارچوب، امروز چهارشنبه (۲۷ بهمن ماه) مبلغ عیدی را به حساب بازنشستگان و بازماندگان (بازماندگان به تناسب سهم) واریز کرد. مبالغ کمک هزینه های "عائله مندی و اوالد" نیز به حائزین شرایط همراه با مبلغ پاداش عیدی پرداخت شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای