شناسه خبر : 48069

اختصاصی چابک آنلاین؛

کاهش تصدی گری بیمه مرکزی به صورت جدی دنبال می شود

کاهش تصدی گری بیمه مرکزی به صورت جدی دنبال می شود

علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیمه مرکزی شرکتی دولتی است اما، در آمد هزینه ای است یعنی حتی اعضای آن هیچ بار مالیاتی بر عهده دولت نمی گذارند و دولت حقوق اعضا را نمی دهد.

بیمه مرکزی در حوزه اتکایی درآمدهایی دارد و باید درآمد های اتکایی خود را سرمایه گذاری کند و ورود به حوزه سرمایه‌گذاری از این منظر است.

بیمه مرکزی باید درصد اتکایی اجباری را به مرور کم و به شرکت ها واگذار کند زیرا در حال حاضر تعدادی بیمه های تخصصی اتکایی در کشور داریم اما به صورت پراکنده هستند.

اگر کنسرسیومی از نهاد های مالی ایجاد کنیم که سهامداران شرکت های بیمه ای باشند، ریسک باز هم درخود صنعت بیمه قرار می گیرد.

راه حل این است که نهاد های مالی خارج از صنعت بیمه را در کنار شرکت های بیمه قرار داده و اتکایی ملی را شکل دهیم که بر این اساس می توانیم اتکایی اجباری را به مرور از بیمه مرکزی بگیریم که تصدی گری بیمه مرکزی به حداقل برسد.

 

حجم ویدیو: 19.27M | مدت زمان ویدیو: 00:02:52 دانلود ویدیو
ارسال نظر