شناسه خبر : 47871

اختصاصی چابک آنلاین ؛

دستگاه‌ های دولتی با کم بیمه گی جدی مواجه هستند

دستگاه‌ های دولتی با کم بیمه گی جدی مواجه هستند

مجتبی حیدری، معاون توسعه مدیریت و منابع و عضو هیأت عامل بیمه مرکزی:

چابک آنلاین، زهرا نامداری، در سال هایی که وضعیت اقتصاد با تورم مواجه بوده، مردم خرید  بیمه نامه را به عنوان کالای لوکس می بینند و از مایحتاج ضروری زندگی خود خارج می کنند.

اتفاقی که در ضریب نفوذ سال۱۴۰۲ افتاد روند معقولی داشت، هرچند که برای امسال در چند حوزه باید سیاست گذاری  و تکلیف صندوق های موازی با بیمه های عمر را مشخص کنیم.

بسیاری از محاسبه ها در کشور های مختلف که در رابطه با حق بیمه صندوق های بازنشستگی است در محاسبه ضریب نفوذ بیمه  برای بیمه مرکزی محاسبه می شود زیرا مدیریت صندوق های بیمه بازنشستگی در کشور بر عهده بیمه مرکزی است.

در بخش بیمه ثالث می دانیم که  ۹۰درصد موتور سیکلت ها بیمه نمی شوند.

اجرای قانون اجباری با ضعف جدی مواجه بوده و در کشور ما که از منظر سیل و زلزله حادثه خیز است، بیمه های مربوط به سیل و زلزله به عنوان بیمه اختیاری عرضه می شود.

یکی دیگر از دلایل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور کم بیمه گی است و علی رغم اینکه قانون به خیلی از دستگاه ها از جمله دستگاه های دولتی  الزام کرده است، کم بیمه گی  جدی وجود دارد.

 دربحث کم بیمه گی نظارت قوی تری باید اعمال شود و حداقل در برنامه و بودجه شرکت های دولتی به عنوان مطالبه جدی قانون از آنها خواسته شود.

نکته دیگر تنوع محصول بر اساس نیازهای مردم است زیرا اکنون طبع مردم برای نیازهای بیمه گری فرق کرده و مردم تمایل دارند موبایل خود را با مختصات خاصی بیمه کنند. 

باید پیشنهاد کمک از سمت صنعت  به شرکت های بیمه ای باید فعالتر شوند و با ارائه  محصول جدید براساس نیاز مردم جهش قابل توجهی در ضریب نفوذ بیمه ایجاد کنند. 

لازم است که صنعت بیمه به طور فعال تر بر اساس خواسته های مشتریان محصولات جدید را به سبد محصولات سال جدید اضافه کند.

شرکت های بیمه زندگی و اتکایی با گرفتن مجوز از بیمه مرکزی شروع به فعالیت کردند اما آیین نامه های سرمایه گذاری، توانگری و حق بازاریابی آنها مشابه یکدیگر است! 

همان آیین نامه هایی که برای شرکت های زندگی در خصوص سرمایه گذاری گذاشته شده برای شرکت های اتکایی نیز هست.

امکان پذیر نیست که با یک معیار سازوکار یکسانی برای بیمه های اتکایی و زندگی تعریف کرد.

در مرحله اول لازم است که بیمه های تخصصی شکل بگیرند و در قدم دوم باید آیین نامه های بیمه مرکزی ظرفیت هایی برای شرکت های تخصصی ایجاد کنند.

 

حجم ویدیو: 46.70M | مدت زمان ویدیو: 00:06:22 دانلود ویدیو
ارسال نظر