شناسه خبر : 33287

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیمه مرکزی در هیچ جای دنیا شرکت‌های بیمه ای را رتبه بندی نمی کند

بیمه مرکزی در هیچ جای دنیا شرکت‌های بیمه ای را رتبه بندی نمی کند

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، اظهار داشت: در دنیا رتبه بندی کار موسسات مربوطه است و بیمه مرکزی هم در این راستا حرکت می کند و از موسسات رتبه بندی که در ایران شکل گرفته ‌اند کمک خواهد گرفت ضمن آنکه در هیچ کجای دنیا نهاد ناظر بیمه راسا شرکت های بیمه را رتبه بندی نمی کند.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، محمود حق وردیلو، در گفتگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه سامانه بدهکاران بزرگ صنعت بیمه رها نشده است، افزود: درحال حاضر هر شرکت بیمه ای که بیمه نامه صادر می کند یک شناسه و نام کاربری دراختیار دارد و با استفاده از شناسه ملی بیمه گذار می تواند از سابقه بدهی جاری و سنواتی آن بیمه گذار به صنعت بیمه مطلع شود.

وی، توضیح داد: درحال حاضر وارد کردن و استفاده از لیست بیمه گذاران بزرگ بدحساب اجباری نیست.

به گفته حق وردیلو، شاید یک روزی بیمه مرکزی به این جمع بندی برسد که اگر بیمه گذاری بدهی سنواتی داشت محدودیت هایی برای پوشش های آن درنظر بگیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای