شناسه خبر : 33211

اختصاصی چابک آنلاین؛

بدهی سنواتی و جاری صنعت خودرو به صنعت بیمه به ۴ هزار میلیارد تومان رسید

بدهی سنواتی و جاری صنعت خودرو به صنعت بیمه به  4 هزار میلیارد تومان رسید

قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه اعتبار سنجی بیمه گذاران کار مشکلی خواهد بود، مدعی شد که شرکت های خودرو ساز بیمه گذار بدحساب صنعت بیمه هستند، هرچند که شرکت های خودروساز به یک ریسک برای صنعت بیمه تبدیل شده اند و مبلغ بدهی آنها به صنعت بیمه هرسال اضافه می شود.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، مجید مشعلچی فیروزآبادی در گفت‌وگو با چابک آنلاین، با بیان اینکه رتبه بندی شرکت های بیمه ای و اعتبارسنجی بیمه گذاران جزو برنامه های بیمه مرکزی در سال 1402 است، گفت: یکی از مولفه های رتبه بندی شرکت های بیمه براساس آیین نامه اصلاح شده توانگری خواهد بود و در حال حاضر هم این رتبه بندی عموما براساس تولید حق بیمه است که همه نسبت به آن اعتراض دارند. 

به گفته وی، یک زمانی ازاد سازی تعرفه ها اتفاق افتاد، حال یک عده از فعالان صنعت بیمه معتقدند  که این آزاد سازی تعرفه ها به صورت صفر و یک انجام شده  به این معنی که مردم را در مقابل بازاری قرار دادیم که نه تنها منتفع نمی شدند بلکه در نهایت متضرر هم می شدند.

قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی، اظهارداشت: هنوز نرخ شکنی در رشته های مخاطره آمیز مانند درمان که نزدیک به 28 درصد پرتفوی شرکت های بیمه را به خود اختصاص داده  انجام می شود درحالیکه این رشته ضررهای آشکار و نهان بسیاری دارد، بنابراین یکی از کارهایی که برای نجات بیمه گذاران باید انجام داد همین پیشنهاد نرخ گذاری است که مطرح شده است.

مشعلچی فیروزآبادی، توضیح داد: پیشنهاد شده تا در مناقصاتی که از یک مبلغ و یک تعداد بالاتری برخوردار هستند، بیمه گذار با رعایت اصول یک قیمت پایه بدهد و برای این قیمت پایه هم از سه اکچوئر مورد تایید بیمه مرکزی استفاده کند، بنابراین  صحبت از تعرفه گذاری نیست و بیمه مرکزی و شخص رییس کل با این برگشت به عقب برای تعیین نرخ تعرفه کارشناسی و یا دستوری موافق نیست.

وی در پاسخ به چابک آنلاین در خصوص نحوه اعتبار سنجی بیمه گذاران گفت: اعتبار سنجی مبتنی براطلاعات نهان و آشکار و در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای شرکت اعتبار سنج  بو ه که مبتنی براطلاعات نهان و آشکار و در اختیار گذاشتن این اطلاعات برای شرکت اعتبار سنج است البته اینکه شرکت های دولتی در بورس شفاف سازی می کنند یک قدم رو به جلو است اما این اتفاق برای اعتبار سنجی کافی نیست.

قائم مقام رییس کل بیمه مرکزی، تاکید کرد: اینکه  با اعتبار سنجی عملکرد تمامی بیمه گذاران شفاف می شود و براساس آن مورد مواخذه و یا تشویق قرار می گیرند اصلا امکان پذیر نیست، اما گام به گام رو به جلو می رویم چراکه با وجود سخت بودن مسیر این یک الزام است.

مشعلچی فیروزآبادی مدعی شد که صنعت خودرو در حق صنعت بیمه به ظلم می کند چراکه بزرگترین بدهکاران صنعت بیمه هستند و اولین کسی که باید وزیر صمت را استیضاح کند صنعت بیمه است.

وی، بیان کرد:صنعت خودرو سازی حدود 4 هزار میلیارد تومان به صنعت بیمه بدهی سنواتی و جاری دارد و این درحالی است که حق بیمه را از بیمه گذار دریافت کرده و به صنعت بیمه نمی دهد، حبس این 4 هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو سازی در حالی است که صنعت بیمه باید خسارت های این بخش را پرداخت کند .

مشعلچی، در مورد بنیاد شهید و امور ایثارگران هم گفت که شرکت بیمه ایران از سال ۱۳۹۵ حدود هزار میلیارد تومان از بنیاد شهید‌ طلب دارد که هنوز وصول نشده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای