شناسه خبر : 32633

اختصاصی چابک آنلاین؛

شرکت های بیمه ای به دنبال ایجاد بازارهای جدید و تنوع محصولات نیستند

شرکت های بیمه ای به دنبال ایجاد بازارهای جدید و تنوع محصولات نیستند

فرشید پورکاویان، کارشناس صنعت بیمه: درشرایطی که صنعت بیمه هنوز توسعه جدی نیافته نمی توان انتظار تحول جدی در زمینه تولید بیمه نامه های مختلف هم داشت. محصولات مختلف بیمه ای به عنوان یک نیاز در سبد هزینه های مردم قرار ندارند.

شرکت های بیمه ای فعال در بازار بیمه هم چندان به دنبال ایجاد بازارهای جدید نیستند.

بیمه مرکزی تا حدودی دراین زمینه فعالیت هایی کرده اما ایجاد محصولات جدید وظیفه شرکت های بیمه ای است تا با استفاده از افراد تحصیل کرده و تجارب بیمه نامه ها،یک بازسازی در بیمه نامه های موجود با توجه به نیازهای مردم ایجاد کنند.

صنعت بیمه ریشه عدم تحول در ارایه محصولات بیمه ای متنوع را باید درخود جستجو کند.

 

حجم ویدیو: 9.15M | مدت زمان ویدیو: 00:02:34
ارسال نظر

خدمات بیمه ای