شناسه خبر : 31742

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمد نمایندگان متناسب با تورم افزایش نیافته است

درآمد نمایندگان متناسب با تورم افزایش نیافته است

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، اظهارکرد: افزایش تعداد شرکت های بیمه ای ورقابت های بین آنها باعث شده تا حق بیمه ای که سالانه بابت رشته های مختلف از بیمه گذاران دریافت می شود نه تنها افزایشی دردرآمد نماینده ایجاد نکند بلکه بعضا در رشته های خاص کاهش هم داشته که این موضوع باید در آیین نامه کارمزد اصلاح شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "عباس رجبی" در گفت وگو با چابک آنلاین، گفت: آیین نامه پرداخت کارمزد نمایندگان که همان آیین نامه 83 است از سالی که تصویب شده تاکنون هیچ تغییری نداشته در حالیکه  مدیران شرکت های بیمه ای و بیمه مرکزی براین باورهستند که با افزایش حق بیمه تولیدی بیمه ها، درآمد نمایندگان هم  افزایش داشته است.

وی، با اشاره به نرخ شکنی هایی که در صنعت بیمه رخ می دهد، افزود: با توجه به این موضوع که نمایندگان نه تنها افزایش درآمد نداشتند بلکه با کاهش درآمد هم روبرو بودند زیرا افزایش تعداد شرکت های بیمه ای  منجر به کاهش درآمد نمایندگان شده است.

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، تصریح کرد: تنها رشته ای که افزایش داشته بیمه نامه شخص ثالث بوده که افزایش آن هم با توجه به میزان افزایش هزینه های دیگر بیمه نامه، افزایش متناسبی نبوده یعنی اگر مبلغ دیه بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد حق بیمه بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا می کند که افزایش متناسبی نیست.

رجبی، اذعان داشت که دو کلمه (می تواند) و (حداکثر) در آیین نامه کارمزد وجود دارد که دست شرکت های بیمه ای را برای نوع برخورد به نفع سازمان باز می گذارد. 

وی، ادامه داد: یکی از موارد درخواستی شبکه فروش در اصلاح آیین نامه کارمزد این بود که کارمزد مشخص باشد که این موضوع در مرحله کمیسیون هم اثبات شد ولی نمی شود به قطعیت گفت که انجام شده باید دید که شورایعالی بیمه به این موضوع رای خواهد داد و آن را مصوب خواهد کرد؟

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، گفت: یکسری از رشته ها کارمزد قطعی دارند و مشخصا اعلام می شود که چه درصدی باید تحت کارمزد پرداخت شود اما رشته بیمه شخص ثالث کارمزد قطعی ندارد. 

به گفته وی،طبق آمار موجود بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه در همین رشته است یعنی مجموع درآمدی که شبکه فروش کسب می کنند از همین رشته است.

رجبی، خاطرنشان کرد که درآیین نامه 102 موضوعی مطرح شده که کارمزد بیمه نامه مسئولیت را کاهش بدهند و این استدلال وجود داشت که این رشته ضریب خسارت نامناسبی دارد اما در جلسه ای در سندیکای بیمه گران، پیش بینی شد که کارمزد بیمه نامه مسئولیت طبق همان آیین نامه 83 محاسبه و پرداخت شود.

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، ادامه داد: بیشتر نمایندگان افرادی هستند که بیمه نامه خرد می فروشند یا بیمه نامه هایی صادر می کنند که بین اعداد 100 تا نهایت 300 میلیون تومان است پس تغییری در درآمد نمایندگان ایجاد نمی شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای