شناسه خبر : 21988

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث تاثیری برتقاضای بیمه گذاران ندارد

افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث تاثیری برتقاضای بیمه گذاران ندارد

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، اظهارکرد: به دلیل مجموع مسائلی که درحال حاضر در صنعت بیمه وجود دارد، ازفروش بیمه نامه توسط سایت‌های برخط گرفته تا حق بیمه ای که مدنظر شبکه فروش بوده وعدم اصلاح آیین نامه ۱۰۲، مجموعا دست به دست هم داده تا امسال سال متفاوتی را برای دست اندرکاران فروش رقم زند.

چابک آنلاین،بهاره تاجر باشی،روزگذشته نرخ بیمه شخص ثالث برای سال ۱۴۰۱ با 21 درصد افزایش توسط شورایعالی بیمه اعلام شد.

"عباس رجبی" درگفت وگو با چابک آنلاین، گفت: درحال حاضر مهمترین دغدغه شبکه فروش  توجه به آیین نامه 102 است که  با موضوع افزایش 21 درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث هم مرتبط است.

وی، با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث متناسب با افزایش تورم نیست، افزود: این میزان افزایش تاثیرمستقیمی بر درآمد شبکه فروش خواهد داشت.

رجبی، ادامه داد: تعیین نرخ تعرفه و حق بیمه، بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی متعاملین این صنعت، بیشتر متناسب با شرایط و خواست جامعه طراحی می شود که  هدف آن توجه به ایجاد رضایتمندی عمومی است.

وی، با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از پرتفوی شبکه فروش به خصوص در شهرستان ها و شهرهای کوچک از بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو است، گفت: عمده ترین قسمت فروش مربوط به بیمه نامه شخص ثالث است که درصد افزایش سالیانه آن، جوابگوی هزینه های  شبکه فروش نیست.

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، اذعان داشت که امسال با توجه به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد انتظارمی رفت که شرایط حق بیمه با توجه به این افزایش دیده شود اما حق بیمه 4 درصد کمتر هم پیش بینی شد.

رجبی، درپاسخ به این سوال که افزایش 21 درصدی نرخ بیمه نامه شخص ثالث چه تاثیری برروی تقاضای بیمه گذاران خواهد گذاشت، گفت: میزان خرید کاهش محسوسی نخواهد داشت زیرا بحث اجباری بودن بیمه شخص ثالث وجود دارد  و راننده ها حتما باید این بیمه نامه را دراختیار داشته باشند.

وی، افزود: این درصد افزایش حتی برای مصرف کننده یا بیمه شده مطلوب به نظر می آید چون افزایش چشمگیری نیست اما درصنعت آن چیزی که به شبکه فروش تحمیل می کند محسوس تراست.

رییس هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی بیمه دانا، گفت: به دلیل اینکه حق بیمه افزایش خاصی نداشته ولی هزینه ها که یک قلم آن فقط افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد است افزایش چشمگیری داشته که این امر  تاثیر خود راروی فعالیت شبکه فروش می گذارد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای