شناسه خبر : 29680

اختصاصی چابک آنلاین؛

همکاری بیمه ای ایران و روسیه افزایش می یابد

همکاری بیمه ای ایران و روسیه افزایش می یابد

معاون فنی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس، اظهارکرد:وظیفه پژوهشکده بیمه پژوهش و شناسایی بازارها و ابلاغ آن به صنعت بیمه است که با شرایط موجود، ورود به کدام بازارها به نفع شرکت های بیمه ای خواهد بود و تشکل هایی مثل سندیکای بیمه گران ایران هم باید منافع شرکت های بیمه ای را در نظر بگیرند تا شرکت ها را به صورت منسجم تر وارد بازارهای جدید کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "علیرضا پورحسن" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: وجود سندیکا در هرصنفی خوب است و منجر به ساماندهی بازار و انسجام شرکت ها می شود.

به گفته وی، از آنجایی که در صنعت بیمه تشکلی به نام سندیکای بیمه گران ایران وجود دارد و همه شرکت های جنرال و تخصصی عضو آن هستند  دیگر نیازی به سندیکای تخصصی اتکایی نیست.

وی، با اشاره به  حضور شرکت های تخصصی بیمه زندگی واتکایی که منحصرا در یک حوزه فعالیت می کنند، ادامه داد: شرکت های فعال در حوزه اتکایی می توانند در سندیکای بیمه گران ایران با یکدیگر هماهنگ شوند و با اهدافی که با یکدیگر ترسیم می کنند،  فعالیت کنند.

معاون فنی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس،درخصوص همکاری شرکت های بیمه ای داخلی با کشورهای مختلف، با بیان اینکه درحال حاضر برخی از شرکت های بیمه ای داخلی با بازارهای خارج از کشور فعالیت می کنند، تصریح کرد: تعدادی از شرکت های بیمه ای ساز و کاری را ایجاد کرده اند و با بازار بیمه روسیه همکاری هایی انجام می دهند.

معاون فنی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس، اذعان داشت که همین زیرساخت ها و روش ها را می توان در بازارهایی همانند عراق یا افغانستان هم اجرایی کرد.

پورحسن،اظهارکرد: به تازگی  12 شرکت بیمه داخلی یک کنسرسیوم بین المللی تشکیل دادند تا با بازار های بین المللی از جمله روسیه فعالیت کنند که دراین زمینه سندیکای بیمه گران روسیه هم وارد عمل شده است.

وی، افزود: سندیکای بیمه گران ایران می تواند با هماهنگ کردن شرکت های بیمه ای،کمک کند که شرکت ها وارد فضاهای بین المللی شوند اما خود شرکت های بیمه ای هم باید تمایل داشته باشند که اینکار از طریق سندیکا انجام شود زیرا برخی از شرکت ها دوست دارند راسا اقدام کنند.

پورحسن، تصریح کرد: البته شرکت های بیمه روسی فقط از ظرفیت بیمه ای کشور ما استفاده نمی کنند بلکه  ازظرفیت بیمه ای  کشورهایی چون  چین و هندوستان هم استفاده می کنند.

معاون فنی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس، خاطرنشان کرد که صنعت بیمه ایران می تواند با گفتگو با سندیکای بیمه گران روسیه،  ریسک های خود را به خصوص در زمینه بیمه های انرژی، هواپیما و بلایای طبیعی به بازار روسیه منتقل کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای