شناسه خبر : 29567

اختصاصی چابک آنلاین؛

جاماندگی صنعت بیمه از کسب آموزش‌های متناسب با استانداردهای روز دنیا

جاماندگی صنعت بیمه از کسب آموزش‌های متناسب با استانداردهای روز دنیا

تکنیک ها و ویژگی های جدید بیمه ای از یکسو وارتباطات کمرنگ آموزشی صنعت بیمه در ایران با خارج از کشور از سمت دیگر، بروز رسانی علم بیمه را به مسابقه ای نفس گیر تبدیل کرده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، به طور معمول و همگام با پیشرفت جوامع بشری،  گستره خدمات رسانی صنعت بیمه بیشتر و پیچیده تر می شود، از همین روی صنعت بیمه نیازمند بهره‌مندی از گونه‌های متعدد تخصص و دانش به اندازه تنوع ریسک های مورد پوشش است.

درعین حال مدیران و کارشناسان بیمه ای همواره باید با دریافت آموزش های لازم، دانش فنی خود را برای تحلیل و ارزیابی ریسک های بیمه‌ای بوزرسانی کنند.

هم اکنون دانشگاه هایی همچون علامه طباطبایی تهران، مرکز علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا، پژوهشکده بیمه، انجمن حرفه ای صنعت بیمه و موسسات خصوصی در زمینه آموزش بیمه در حال فعالیت هستند.

در این بین به نظر می رسد که انجمن حرفه ای صنعت بیمه از پویایی بیشتری نسبت به سایر موسسات بر خوردار است.

photo_2022-12-17_12-52-22

ازسوی دیگر برخی از شرکت های بیمه ای هم مراکز آموزشی برای نمایندگان خود در حد آموزش و فروش محصولات بیمه ای را دارند.

با این حال،  به نظر می‌رسد که آموزش در صنعت بیمه در ایران تا حدودی به صورت جزیره ای اتفاق می افتد و برخی از  مدیران و شبکه فروش صنعت بیمه بنابر سلیقه شخصی خود در دوره های کوتاه مدت، سمینار و یا نشست هایی شرکت می کنند.

ناگفته پیداست که در یک چنین شرایطی کمبود حضور یک مرکز آموزش قوی در زمینه آموزش علم بیمه احساس می شود.

با وجود حضور موسسات مختلف در زمینه آموزش بیمه، به زعم بسیاری از کارشناسان در مجموع کیفیت آموزش در صنعت بیمه کشور افت پیدا کرده است.

هرچند که کاهش ارتباطات بین المللی در زمینه بیمه و استفاده از دوره های آموزشی موسسات معتبر بین المللی در این زمینه بی تاثیر نبوده است.

درهمین رابطه، یک کارشناس صنعت بیمه معتقد است که عیار آموزشی صنعت بیمه کم وزن شده و هرچقدر دانش و مهارت افت کند کیفیت کار بیمه هم افت می کند.

"محمد زاهدنیا"، در گفت و گو با چابک آنلاین، اظهارداشت: دنیا با تکنیک ها و ویژگی های جدید بیمه ای روبرو بوده  اما ارتباطات آموزشی صنعت بیمه کشور با خارج از کشور‌ به حداقل رسیده که با توجه به توسعه فناوری ها که در صنعت بیمه کشور درحال رخ دادن بوده ، ارتباط حداقلی، خوب نیست.

به گفته وی، دوره های آموزشی خارج از کشور برای مدیران صنعت بیمه متولی خاصی ندارد اما شرکت های بیمه ای می توانند با سازوکار و ساختاری مناسب ارتباطات موثری را شکل دهند، به عنوان مثال اساتید خارجی در علم بیمه و فناوری های اینشورتک را به کشور دعوت کنند و یا با دعوت از آنها به کشورهای همسایه دوره های آموزشی را در کشور سومی برگزار کنند.

تردیدی نیست که افت  کیفیت آموزش و کمرنگ شدن ارتباطات بین المللی صنعت بیمه در زمینه آموزش منجر به کاهش دانش مهارت های کارکنان صنعت بیمه و شبکه فروش خواهد شد.

 اما همانطور که سیدرسول تاجدار، رئیس سابق هیات مدیره شرکت بیمه ایران به چابک آنلاین گفت، جدای از محدودیت ها، موضوع آموزش الزاما متاثر از تحریم نیست و صنعت بیمه می تواند اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

کارشناسان معتقدند که درحال حاضر مدیریت و انتقال دانش بین شرکت های بیمه ای  هم به صورت جدی وجود ندارد و صنعت بیمه دچارخود تحریمی در زمینه آموزش شده است.

هرچند که گفته می شود مساله آموزش در صنعت بیمه متولی خاصی ندارد اما  فعالان صنعت بیمه این مهم را برعهده بیمه مرکزی می دانند.

به باور این کارشناسان درحال حاضر آموزش درصد پایینی از فعالیت های بیمه مرکزی را به خود اختصاص داده و دراین زمینه بیمه مرکزی ضعیف عمل کرده است.


ناگفته نماند که مجید بهزادپور، رییس کل بیمه مرکزی در سخنان خود از خلا آموزش حرفه ای به عنوان  یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه یاد کرده و هشدار داده که اگر آموزش های تخصصی صنعت بیمه جدی گرفته نشود این صنعت در هنگام ورود دوباره به بازارهای جهانی و عرصه های بین المللی دچار مشکلاتی خواهد شد.

بهزادپور، اعلام کرده که آموزش متناسب با استانداردهای روز و فناوری نوین دنیا از اولویت هایی نهاد ناظر صنعت بیمه است که با جدیت دنبال خواهد شد.

هرچند که گفته می شود برخی از مدیران در سندیکای بیمه گران هم این موضوع را مطرح کرده اند که سندیکا به عنوان یک نهاد صنفی که تمام شرکت های بیمه ای در آن حضور دارند، در زمینه استانداردهای مهارتی مدیران صنعت بیمه آغاز به کار کند تا پس از گذشت چند سال به مرجع صنعت بیمه تبدیل شود.

ازطرف دیگر بیمه مرکزی وعده داده است که با همکاری پژوهشکده بیمه و دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی درصدد است که شرایط آموزش و بهره مندی از دوره های آموزشی داخلی و بین المللی را برای کارکنان صنعت بیمه، بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

شکی نیست، تا زمانی که صنعت بیمه نقش کلیدی آموزش در توسعه و تحول بیمه را به صورت جدی  دنبال نکند، تغییر چندانی در ساختارهای این صنعت به وجود نخواهد آمد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای