شناسه خبر : 28535

اختصاصی چابک آنلاین؛

رکورد زنی در بیمه پاسارگاد ادامه دارد

رکورد زنی  در  بیمه پاسارگاد ادامه دارد

بازخوانی دستاوردهای سه سال گذشته شرکت بیمه پاسارگاد نشان می دهد که با وجود شرایط اقتصادی و پاندمی کرونا این شرکت بیمه ای در تولید سود خالص، عملیاتی و افزایش قیمت سهام ، رشد خوبی داشته است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بررسی صورت های مالی شرکت بیمه پاسارگاد مشخص می کند که سود خالص و عملیاتی این شرکت در سه سال گذشته همواره با رشد همراه بوده است.

درواقع سود خالص این شرکت بیمه ای در سال 98 با 97 درصد رشد، سال 99 با 332 درصد رشد و در سال 1400 هم با 22 درصد رشد نسبت به سال ماقبل خود روبرو بوده است.

با بررسی عملکرد شرکت بیمه پاسارگاد مشخص شد که سهامداران این شرکت بیمه ای در سال های مورد بررسی در این گزارش ، به سود خوبی دست یافته اند.

به عبارت بهتر، سود خالص هر سهم این شرکت در پایان سال منتهی به 1400، با رسیدن به رقم  1.019 ریال، رتبه نخست را مابین شرکت های بیمه ای به خود اختصاص داده است.

قابل توجه اینکه ،سود خالص شرکت بیمه پاسارگاد در 6 ماهه نخست سالجاری به رقم  12.231 میلیارد ریال رسیده و سود عملیاتی این شرکت نیز به عدد 9.804 میلیارد ریال رسیده است.

با استناد به کارنامه عملکردی شرکت بیمه پاسارگاد، به نظر می رسد که افق پیش روی این شرکت نوید روزهای بهتر و کسب سود بیشتری را هم برای سهامداران این شرکت بیمه ای به دنبال دارد.

photo_2022-11-13_10-15-18

ارسال نظر

خدمات بیمه ای