شناسه خبر : 27966

اختصاصی چابک آنلاین؛

رقابت شرکت های بیمه ای برای کسب رتبه برتردر سود دهی فشرده تر شد

رقابت شرکت های بیمه ای برای کسب رتبه برتردر سود دهی فشرده تر شد

شرکت های بیمه ما، دی و دانا بیشترین سود خالص هرسهم شش ماهه نخست سالجاری را از بین ۲۴ شرکت بیمه ای فعال صنعت بیمه دربورس ، به خود اختصاص دادند.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، درشش ماهه نخست سال جاری، شرکت های بیمه ما، دی و دانا به ترتیب 670، 503 و 473 ریال سود خالص هر سهم را داشته اند.

در عین حال، سه شرکت بیمه سینا، میهن و آرمان، شش ماه نخست امسال را با زیان خالص هر سهم به پایان بردند.

دو شرکت اتکایی امین و ایرانیان هم به دلیل تفاوت سال مالی آنها با سایرین در گزارش مذکور محاسبه  نشده اند.

ازشرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی یاد می شود، به همین دلیل صورت مالی شش ماهه نخست آن همچنان منتشر نشده است.

شرکت های بیمه ایران معین، امید و آسماری هم به دلیل عدم فعالیت دربازار سرمایه تا اکنون،اطلاعی ازعملکرد و صورت های مالی شش ماهه نخست آنها دردسترس نیست.

برای مشاهده جدول در سایز اصلی برروی آن کلیلک کنید

photo_2022-10-25_10-13-52

ارسال نظر

خدمات بیمه ای