شناسه خبر : 27641

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه بیمه گذار محور شده است

صنعت بیمه بیمه گذار محور شده است

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، اظهارکرد: تاوقتی که نظارت در صنعت بیمه بر پایه دانش و محاسبه به صورت سختگیرانه و ممتد نباشد و تخصص گرایی و ارزیابی تخصصی براساس واقعیت ها شکل نگیرد، اتفاقی مهم و تازه ای درصنعت بیمه نخواهد افتاد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کامبیز پیکارجو" در گفت و گو با چابک آنلاین، با اشاره به وظیفه اکچوئرکه تعیین نرخ است، افزود: وقتی از اکچوئر برای محاسبه نرخ حق بیمه استفاده نمی شود، آیا اکچوئرها رشد می کنند، بنابراین ووقتی نیازی به اکچوئر نباشد آنها دیگر صاحب تجربه هم نمی شوند.

وی،خاطرنشان کرد که نهایت کاری که یک اکچوئر بیمه انجام می دهد این است که اول هرسال یک دفترچه نرخ نامه برای شرکت می نویسد که بتوانند به بیمه مرکزی ارایه دهد و نظارتی بر کار اکچوئرها نخواهد بود.

پیکارجو، با بیان اینکه بیش از یک دهه از نظام تعرفه ای حق بیمه گذشته است،گفت: در این مدت تغییری در وضعیت نرخ دهی حاصل نشده و صنعت بیمه در حال حاضر از مرحله بیمه گر محوری گذشته و بیمه گذار محور شده و بیمه گذار نرخ می دهد و تعیین تکلیف هم می کند، بنابراین بیمه گران هم برای گرفتن پرتفوی شرایط را می پذیرند.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه آرمان، تصریح کرد: تا وقتی بیمه مرکزی فقط به دادن نمره منفی به مدیران اکتفا کند، صنعت بیمه از  وضعیت  فعلی خارج نمی شود اما اگریک  شرکت بیمه ای نرخ حق بیمه را براساس نرخ واقعی اکچوئر نداد و در نتیجه آن بیمه نامه باطل شد،  دیگر این اتفاقات تکرار نمی شود.

پیکارجو، افزود: از طرفی هم، وقتی یک شرکت بیمه ای با یک خسارت بالا مواجه شد یا ضریب خسارت افزایش یافت باید کارنامه اکچوئر خود را مورد  بررسی قرار دهد و  ببیند که چه نرخی داده و اگر اکچوئر اشتباه کرده پروانه او را معلق کند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای