شناسه خبر : 27116

اختصاصی چابک آنلاین؛

دارایی های شهد ایران تا چه میزان درمقابل خطرات احتمالی بیمه بود؟

دارایی های شهد ایران تا چه میزان درمقابل خطرات احتمالی بیمه بود؟

فرهاد امیرحسینی به نمایندگی از سایا گستر توس به هیات مدیره شرکت شهد ایران اضافه شد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت شهد ایران در زمینه احداث، خرید، مشارکت و یا اجاره واحدهای تولیدی به منظور تولید انواع مواد غذایی و بسته بندی آنها و توزیع، فروش و صادرات و واردات انواع مواد غذایی فعالیت می کند.

گفته می شود که دارایی های ثابت مشهود شرکت شهد ایران تا پایان سال گذشته به مبلغ(93 میلیارد تومان)  در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است.

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری سپه به ترتیب بیشترین میزان سهام شرکت شهد ایران را در اختیار دارند.

مرتضی فرجی و مصطفی اسدی بکلوئی دوعضو دیگر هیات مدیره شرکت شهد ایران هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای