شناسه خبر : 26449

اختصاصی چابک آنلاین؛

۲۰ درصد خسارت های پرداختی صنعت بیمه غیر واقعی است

20 درصد خسارت های پرداختی صنعت بیمه غیر واقعی است

آتنا احمدی، مدیر بیمه های درمان شرکت بیمه ما: در تمام سیستم های بیمه ای دنیا بخشی از هزینه ها غیرواقعی بوده بنابراین، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد خسارت های پرداختی شرکت های بیمه ای در کشور هم غیرواقعی و یا القائی است. برای کنترل هزینه های غیر واقعی، می توان با ایجاد سامانه هوشمند یکپارچه بین شرکت‌های بیمه ای که در آن اطلاعات بیمه شدگان از جمله انواع بیماری ها و هزینه های درمانی افراد ثبت شده، بهره گرفت. استفاده از ابزارهایی مثل هوش مصنوعی و یا استفاده از ناظر مقیم در مراکز درمانی به منظور کنترل و یا احراز هویت بیمه شدگان به عنوان روش های دیگری است که می تواند در جلوگیری از تحمیل این هزینه ها به شرکتها مثمرثمر باشد. با اجرای این موارد، ضریب خسارت درمان کنترل شده و از افزایش غیر واقعی حق بیمه ها برای بیمه گذاران جلوگیری می کند.

حجم ویدیو: 4.64M | مدت زمان ویدیو: 00:01:42
ارسال نظر

خدمات بیمه ای