شناسه خبر : 26139

اختصاصی چابک آنلاین؛

عوارض پرداختی شرکت های بیمه ای سه برابر سود صنعت بیمه است

عوارض پرداختی شرکت های بیمه ای سه برابر سود صنعت بیمه است

رئیس سابق هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه را اخذ عوارض از آن دانست و اظهارکرد:سال ۱۳۹۶سود صنعت بیمه رقمی در حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بود و در همان سال صنعت بیمه نزدیک به ۱۸۰۰میلیارد تومان عوارض پرداخت کرد یعنی رقمی سه برابر سود شرکت های بیمه ای.

 چابک آنلاین، زهرا نامداری، "سیدرسول تاجدار" در برنامه زنده اینستاگرامی انجمن حرفه ای صنعت بیمه دررابطه با چالش های حال حاضر این صنعت گفت: یکی از بزرگترین چالش های صنعت بیمه این است که نوع نگاه دولت و مجلس به این صنعت بیشتر اجتماعی بوده و کسب و کار  محور نیست.

وی، اذعان داشت که دولت و مجلس ممکن است برای نگاه اجتماعی به صنعت بیمه دلایل خود را داشته باشند اما آنچه که مسلم است نتیجه آن برای صنعت بیمه نتیجه ای نبوده که سهامداران را برای تزریق پول به این صنعت تشویق  کند.

این کارشناس صنعت بیمه، خصوصی سازی و روند اجرای آن را یکی دیگر از چالش های صنعت بیمه برشمرد و توضیح داد:درگذشته دولت با دو رویکرد، خصوصی سازی را در صنعت بیمه انجام داد؛ رویکرد اول عمل به  تکلیف قانونی  بود زیرا قانون برنامه سوم درحال اتمام بود و در عین حال، خصوصی سازی انجام نشده بود و دولت برای اینکه واگذاری ها را در مدت مشخص انجام دهد کار را آغاز کرد.

تاجدار، ادامه داد: دومین ایراد در روند خصوصی سازی صنعت بیمه این بود که چون این واگذاری عمل به  تکلیف بود دولت اقدام به اصلاح حساب های خود کرد تا واگذاری، یعنی از محل واگذاری سهام این شرکت ها رَد دیون کرد زیرا به  سازمان هایی همچون، تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهکار بود.

وی تاکید کرد که دو رویکرد فوق خصوصی سازی را از کیفیت خارج می کند زیرا اجازه نمی دهد که در روند واگذاری به این فکر شود که اساسا چرا این واگذاری درحال انجام است و از سوی دیگر که دولت مالکیت را واگذار کرد اما مدیریت را واگذار نکرد.

رئیس سابق هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران، مساله بعدی را ترکیب سهامداران و دخالت دولت دانست و اظهار داشت:این مساله برای شرکت های بیمه ای که خصوصی شده اند مانند دانا، البرز و آسیا مشکلاتی را ایجاد کرد که از جمله آنها این بود که کمتر مدیران به صورت حرفه ای انتخاب می شدند.

تاجدار، به اخذ عوارض گوناگون از شرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: درتمام دنیا رابطه دولت ها با شرکت ها رابطه مالیات است، به این شکل که دولت باید در ساختارهای اساسی کشور سرمایه گذاری کند و از شرکت هایی که فعالیت می کنند، مالیات بگیرد.

به گفته وی در هیچ جای دنیا دولت ها از درآمد عوارض دریافت نمی کنند و در اینجا است که نگاه اجتماعی دولت به صنعت بیمه آثارخود را نشان می دهد.

رئیس سابق هیات‌مدیره شرکت بیمه ایران، چالش بعدی صنعت بیمه را نوع انتخاب هیات مدیره و مدیران دانست و گفت:زمانی که مالکیت واگذار شده اما مدیریت واگذار نمی شود مالکیت به شبه دولتی واگذار می شود و اینگونه یک شرکت کماکان زیر سایه دولت بوده و ممکن است که در گزند انتخاب مدیران ناشایست قرار گیرد.

تاجدار بیان کرد: علاوه بر موارد فوق، بازار سرمایه با دنیایی از ریسک های سیستماتیک وجود دارد و گاه شرکت های بیمه با تصمیمات یک شبه‌ مواجه می شوند که به شدت سود آنها را تحت تاثیرقرار می دهد در حالیکه شرکت های بیمه ای باید منابع بیمه های عمر خود را به بازار سرمایه فعال ببرند.

وی، آموزش اندک و عقب ماندگی در نوآوری را چالش دیگر صنعت بیمه برشمرد و گفت: بیمه صنعتی وارداتی و به شدت نیازمند تخصص است و تردیدی نیست که جدای از محدودیت ها موضوع آموزش الزاما متاثر از تحریم نیست و صنعت بیمه می توانست اقداماتی در این زمینه انجام دهد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای