شناسه خبر : 26057

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه در هوشمند سازی از کشورهای هم سطح فاصله بسیاری دارد

صنعت بیمه در هوشمند سازی از کشورهای هم سطح فاصله بسیاری دارد

سیدکاظم ملکوتی، مشاور مدیرعامل بیمه میهن در امور بازاریابی: صنعت بیمه در هوشمند سازی از کشورهای پیشرفته فاصله بسیاری دارد و برای تحقق این امر، نیاز به اراده محکم، آموزش و تخصیص بودجه لازم دارد. شرکت های بیمه ای عدد بزرگی را در بودجه تبلیغات خود قرار می دهند اما نیاز است که برای سهل سازی روند هوشمند سازی بودجه زیادی بگذارند. شرکت های بیمه ای با آموزش هوشمندسازی و در فرایند صدور و پرداخت خسارت می توانند نمایش خوبی از هوشمند سازی انجام دهند و در مشتریان حس اطمینان ایجاد کنند. شرکت های بیمه ای به واسطه هوشمند سازی می توانند در کنترل خسارت ها، صدور بیمه نامه و نرخ دهی کمک گرفته و در حاشیه امنی قرار بگیرند.

حجم ویدیو: 6.10M | مدت زمان ویدیو: 00:02:12
ارسال نظر

خدمات بیمه ای