شناسه خبر : 26011

اختصاصی چابک آنلاین؛

فضای فعالیت برای بیمه نامه اعتبار در بانک و بیمه بسیار است

فضای فعالیت برای بیمه نامه اعتبار در بانک و بیمه بسیار است

مدیرعامل بانک سامان معتقد است که هم‌افزایی بین صنعت بانکداری و صنعت بیمه می تواند آسایش بیشتری را برای مشتریان به همراه داشته باشد و در صورتیکه بتوان از اندوخته بیمه های عمر افراد به عنوان وثیقه گذاری آنلاین استفاده کرد مشتریان با خیال آسوده تری در بیمه عمرهای سرمایه گذاری خواهند کرد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری،"علیرضا معرفت"، در گفت‌وگوبا چابک آنلاین،گفت: دربسیاری از کشورهای دنیا حوزه بانک و بیمه در کنار یکدیگر فعالیت می کنند اما بنا به دلایلی در ایران چندان هم اینگونه نیست و حتی سرمایه گذاری بانک ها حوزه بیمه را جزو سرمایه گذاری های مرتبط با حوزه فعالیت بانکی نمی دانند.

وی، تاکید کرد: ارتباط بین صنعت بانکداری و صنعت بیمه جای بررسی بیشتری دارد زیرا هم‌افزایی این دو حوزه در کناریکدیگر می تواند منجر به ارتقای جایگاه تجارت بین الملل شود و در سایر حوزه ها از جمله ارایه خدمات متنوع به مشتریانی که برای دریافت خدمات مالی مراجعه می کنند می توان هم‌افزایی بسیارخوبی را ایجاد کرد.

مدیرعامل بانک سامان،به چابک آنلاین درخصوص رشته بیمه نامه اعتبار،گفت: ترجیح بانک ها این است که اگر تسهیلات و یا اعتباری را پرداخت می کنند بتوانند از منافع آن هم برخوردار شوند، از سوی دیگر یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری در شرکت های بیمه ای هم حوزه ریسک است.

معرفت افزود: صنعت بانک و بیمه می توانند در زمینه رشته بیمه نامه اعتبار دستاورهای خوبی داشته باشند و اگر در این حوزه ارتباط بین بانک و بیمه به شکل صحیحی به پیش برود، فضا برای کار کردن بسیار است.

مدیرعامل بانک سامان معتقد است که برداشتن گام های مثبت و بازبینی در ارتباط بین صنعت بیمه و بانک منجر به برداشتن قدم های مثبتی در ارایه خدمات از جمله رشته بیمه اعتبار خواهد شد.

معرفت، در رابطه با سامانه ستاره (وثیقه گذاری آنلاین) بیان کرد: اعتبار سنجی مشتریان اصلی ترین موضوعی است که بانک ها در پرداخت تسهیلات و اعتبارات با آن مواجه هستند.

به گفته وی، مشتریان انتظار دارند که اعتبار سنجی بانک ها برای ارایه تسهیلات و اعتبارات به شکل بسیار راحت تری و با حداقل مدارک و مستندات انجام شود که این اعتبارسنجی می تواند برمبنای اطلاعاتی که در مراکز داده های بانک ها یا شرکت های بیمه وجود دارد شکل بگیرد.

مدیرعامل بانک سامان اظهارداشت:درصورتی که بتوان از اندوخته بیمه های عمر مشتریان به عنوان وثیقه‌گذاری آنلاین استفاده کرد مشتریان با خیال آسوده تری در بیمه عمرهای سرمایه گذاری خواهند کرد چرا که می دانند در صورت نیاز به استفاده از این منابع، بانک در کنار آنها قرار دارد و  می توان  از این اطلاعات استفاده کرده و تسهیلاتی را در اختیار آنها قرار داد.

وی، افزود: بانک سامان به دنبال آن است که ارتباط با بیمه را هرچه بیشتر گسترش دهد زیرا اگر مشتری تقاضای استفاده از خدمات این بانک را دارد باید بتوان در حوزه های مختلف از بانک، بیمه، صرافی و پرداخت های الکترونیک همه خدمات را پوشش داد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای