اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت واسپاری سپهرصادرات، اظهار کرد: تا زمانی که نرخ فعالیت شرکت‌های لیزینگ به صورت ثابت بوده و شناور نباشد، این بخش از خدمات مالی کشور، نمی تواند در تامین محصولات مورد نیاز مصرف کنندگان نهائی نقش موثری ایفا کرده و همیشه در حاشیه باقی خواهد ماند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای