شناسه خبر : 25938

اختصاصی چابک آنلاین؛

حق بیمه های شرکت های بیمه ای براساس محاسبات اکچوئری نیست

حق بیمه های شرکت های بیمه ای براساس محاسبات اکچوئری نیست

محسن احسانی، کارشناس صنعت بیمه : مدیریت ریسک یکی از الزاماتی است که تمامی صنایع باید به آن توجه داشته باشند. درچندوقت اخیر به دلیل شرایط اقتصادی که همه کسب و کارها از جمله کسب و کار بیمه در یک رکود بودند، شرکت های بیمه گر برای اینکه بتوانند سهم بیشتری از بازار بیمه داشته باشند به جای گسترش بازار بیمه، سهم یکدیگر را تصاحب کردند. درحال حاضر نمی توان بحث تکنیکال ارزیابی ریسک و محاسبات اکچوئری را در حق بیمه تعدادی از بیمه نامه هایی که درکشور جاری است، دید.

حجم ویدیو: 5.04M | مدت زمان ویدیو: 00:01:51
ارسال نظر

خدمات بیمه ای