شناسه خبر : 24361

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص هم سهم بیمه دی ۷۲ درصد افت کرد

سود خالص هم سهم  بیمه دی 72 درصد افت کرد

سود خالص هر سهم شرکت بیمه دی در پایان اسفند سال گذشته به رقم ۵۳۰ ریال رسید.

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت بیمه دی در مدت مشابه سال قبل از آن  ۱,۹۱۶ ریال بوده است.

شرکت بیمه دی به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 1400 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش سود خالص شرکت بیمه دی در پایان اسفند سال گذشته  ۳,۱۵۱,۲۲۵ میلیون ریال اعلام شد که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن حکایت از کاهش 72 درصدی دارد.

 سود عملیاتی شرکت بیمه دی در پایان اسفند سال گذشته هم به رقم ۳,۳۶۹,۱۳۸ میلیون ریال رسید و کاهشی 74 درصدی را به نمایش گذارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای