شناسه خبر : 24272

اختصاصی چابک آنلاین؛

سودخالص هر سهم بیمه سامان به رقم ۵۵۷ ریال رسید

سودخالص هر سهم بیمه سامان به رقم 557 ریال رسید

سودخالص هر سهم شرکت بیمه سامان در پایان اسفند سال گذشته به رقم ۵۵۷ ریال رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، شرکت بیمه سامان به تازگی صورت‌های حسابرسی نشده سال مالی 1400 خود را منتشرکرده است.

در این گزارش، سود خالص شرکت بیمه سامان درپایان اسفند 1400 به رقم ۲,۷۸۴,۱۷۷ میلیون ریال رسیده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای