شناسه خبر : 23689

اختصاصی چابک آنلاین؛

زیان انباشته بیمه سلامت ۶۰ درصد کاهش یافت

زیان انباشته بیمه سلامت 60 درصد کاهش یافت

زیان انباشته سازمان بیمه سلامت ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹بالغ بر ۱۹.۷۴۴ میلیارد ریال بوده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این مقدار زیان انباشته حدود 115 برابر سرمایه ثبت شده آن است.

مقایسه زیان انباشته سازمان بیمه سلامت ایران در سال مالی  99 با مدت زمان مشابه در  سال 98 از کاهش 60درصدی  زیان انباشته  این سازمان  حکایت دارد. 

 زیان انباشته سازمان بیمه سلامت در سال مالی منتهی به اسفند 98 رقمی معادل4900 میلیارد تومان بوده است.

سازمان بیمه سلامت در راستای تحقق اهداف مقرر در قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی و  قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور فعالیت می کند.

اتخاذ تمهیدات و تامین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای اتباع ایرانی و رعایت برنامه پزشک خانواده از جمله موارد در زمینه فعالیت سازمان بیمه سلامت است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای