شناسه خبر : 21888

اختصاصی چابک آنلاین؛

چقدر از دارایی های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بیمه دارند؟

چقدر از دارایی های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو بیمه دارند؟

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو اعلام کرده است که دارایی های ثابت گروه تا سقف ۲۵۱۵۱ میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

به گزارش چابک آنلاین، مجموع دارایی های این شرکت تا پایان شهریورماه سال گذشته دست‌کم 6800 میلیاردتومان بوده است.

این شرکت در گزارشی حق بیمه اموال خود را 850 میلیون تومان ذکر کرده است. 

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو دارای 10 شرکت فرعی و وابسته است.

تعداد کارکنان رسمی و قراردادی آن حدود 7326 نفر بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای