شناسه خبر : 19980

تاکید معاون وزیر نفت بر ارائه تخصصی خدمات بیمه‌ای در سطح شرکت ملی نفت

تاکید معاون وزیر نفت بر ارائه  تخصصی خدمات بیمه‌ای در سطح شرکت ملی نفت

بازآرایی ساختار و سازمان‌دهی دوباره فعالیت‌ها در شرکت ملی نفت ایران با محوریت زنجیره ارزش با دستور مدیرعامل این شرکت آغاز و بر این اساس امور تحلیل ریسک و بیمه در مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار سازمان‌دهی و جانمایی شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از شرکت ملی نفت ایران، امروزه در دنیای کسب‌وکار، برای پیشرفت و توسعه بازار سرمایه ضرورت وجود سیستم یکپارچه مدیریت ریسک و تحلیل‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک، بیش از پیش اهمیت یافته است، به‌گونه‌ای که یکی از اصلی‌ترین وجوه تمایز سرمایه‌گذاران، اعم از حقیقی و حقوقی در دنیای رقابتی، اتخاذ راهبردها و جهت‌گیری‌های صحیح در سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است.

براساس دستور محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مطالعات و بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، با توجه به نقش مهم امور تحلیل ریسک و بیمه، این بخش در حوزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار سازمان‌دهی و جانمایی شد.

نظر به اینکه مؤلفه‌های اساسی در حوزه تحلیل ریسک و بیمه بیشتر شامل درک و تحلیل محرک‌های کسب‌وکار و شناسایی ریسک‌های مربوطه در بخش‌های مختلف بیمه‌ای اعم از سرمایه‌های فیزیکی (تأسیسات، تجهیزات، ساختمان) و سرمایه‌های انسانی است، این مهم نیازمند برخورداری از سیستم مدیریت ریسک کارآمد بوده است.

با توجه به وجود سازوکار سازمانی در سطح شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان «مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار»، جانمایی حوزه تحلیل ریسک و بیمه برای تطابق ماهیت و سنخیت وظایف و فعالیت‌های حوزه ریسک و بیمه با مأموریت سازمانی مدیریت کسب‌وکار و برای ایجاد نظام مدیریت ریسک یکپارچه، در این بخش بازآرایی و جانمایی شد.

بر این اساس، انتظار می‌رود ضمن هماهنگی و هم‌راستایی فعالیت‌ها، ارائه خدمات بیمه‌ای در سطح شرکت ملی نفت ایران، تخصصی‌تر و کاراتر انجام گیرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای