شناسه خبر : 19976

رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تغییر کرد

رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان تغییر کرد

با حکم سید احسان خاندوزی، وزیرامور اقتصادی و دارایی، عباس مرادپور، برای مدت زمان چهار سال به عنوان رئیس هیات عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان منصوب شد.

به گزارش چابک آنلاین، پیش از این رضا کاظمی تکلیمی  ازبهمن ماه سال گذشته ، ریاست هیأت عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بر عهده داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای