شناسه خبر : 16677

بیمه تجارت‌نو جوان‌ترین شرکت بیمه گری؛

دریافت مجوز قبولی اتکایی

دریافت مجوز قبولی اتکایی

بیمه تجارت‌نو یکی از جوان‌ترین شرکت‌‌های بیمه‌ ای ایران است که توانسته مجوز قبولی اتکایی را با داشتن سطح توانگری و سرمایه مناسب کسب کند. این شرکت بیمه که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در بازار بیمه کشور فعالیت می‌کند توانسته در اولین زمان پس از طی الزامات مورداشاره در آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی به این مجوز دست پیدا کند.

به گزارش چابک آنلاین، در همین رابطه علی سلطانی مدیر بیمه های اتکایی با اشاره به وضعیت مناسب شرکت بیمه تجارت‌نو اظهار کرد: مجوز قبولی اتکایی از داخل بر اساس ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آیین‌نامه ۵/۴۰ توسط بیمه مرکزی صادر می‌شود که قسمت‌های مربوط به الزامات حد نصاب توانگری آن با تغییراتی نیز روبرو بوده است. به‌ عنوان ‌مثال درگذشته حد نصاب توانگری مالی معادل ۱۰۰ نیز برای قبولی اتکایی کافی بود، اما در حال حاضر حدنصاب مجاز برای دریافت مجوز قبولی اتکایی به ۱۲۰ افزایش پیدا کرده است.

او در ادامه افزود: کشور با مساله بزرگ تحریم مواجه است و صنعت بیمه به بازار بین‌الملل دسترسی ندارد بنابراین صنعت برای پوشش ریسک‌های بزرگ به ظرفیت صندوق ویژه تحریم تکیه می‌کند. بیمه مرکزی در ابتدا ظرفیت شرکت‌های بیمه، حجم سرمایه و کیفیت ریسک موردنظر را بررسی کرده و در صورت لزوم مجوز استفاده از ظرفیت صندوق تحریم را صادر می‌نماید. در نظر داشته باشید که برای پوشش ریسک‌های تجمیعی، ریسکهای کوچک و متوسط، شرکت‌های اتکایی داخل که مجوزهای لازم را دارند، می‌توانند مشارکت داشته باشند. شرکتی مثل بیمه تجارت‌نو که در ریسک‌های بزرگ با درصد مشارکت پایین‌تری حضور دارد می‌تواند در پوشش ریسک‌های کوچک و متوسط با دیگر شرکتها همکاری فعالانه‌ای داشته باشد.

سلطانی در خصوص این مساله که بیمه تجارت‌نو یکی از جوان‌ترین شرکت‌های بیمه‌‌ای است که توانسته مجوز بیمه قبولی اتکایی را کسب کند، عنوان کرد: در مصوبات اولیه آیین‌نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی، شرکت بیمه مستقیم بعد از سه سال از شروع فعالیت هم می‌توانست این مجوز را کسب کند که بعدتر به پنج سال افزایش یافت. البته شرکتها باید حتماً توانگری و سرمایه لازم را داشته باشند تا بعد از پنج سال بتوانند این مجوز را دریافت کنند. بیمه تجارت‌نو هم در اردیبهشت ۱۳۹۵ مجوز فعالیت بیمه‌گری را دریافت کرده و قبل از اینکه پنجمین سال تاسیس شرکت به اتمام برسد الزامات دریافت مجوز به لحاظ سرمایه، توانگری و نرم‌افزارها را داشت و همزمان درخواست این مجوز به نهاد نیز ناظر ارسال گردید.

مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه تجارت‌نو در این  زمینه که بعد از کسب این مجوز چه اقدامات جدیدی برای شرکت مقدور می‌شود، گفت:  مهم‌ترین نکته این است که شرکت می‌تواند به لحاظ همکاری اتکایی با شرکت‌هایی که پرتفوی همگنی دارند، همکاری بیشتری داشته باشد. درواقع شرکت‌هایی که پرتفوی مشابه دارند و در سیاست‌های صدور نزدیک به هم عمل می‌کنند با هم همکاری بهتری می‌کنند و نیاز اتکایی ریسک‌های کوچک و متوسط را پوشش می‌دهند.

سلطانی در مورد دریافت مجوز قبولی اتکایی از خارج و توانایی شرکت بیمه تجارت‌نو در کسب چنین مجوزی اظهار کرد: دریافت مجوز اتکایی از خارج نیز الزاماتی دارد که بیمه مرکزی مشخص کرده و بیمه تجارت‌نو می‌تواند مجوز قبولی از خارجی را نیز دریافت کند. صرفاً دریافت این مجوز نمی‌تواند شرکت را موفق کند؛ مهم‌ترین موضوع این است صنعت بیمه ایران سعی کند تا خود را به جهان بشناساند. بازار بین‌الملل نیاز به سابقه و روابط خوب دارد و باید شناسایی مناسبی در این زمینه انجام شود. مشکل اصلی بیمه‌گرهای ایران عدم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی است که این نقش آفرینی را در بازار بین‌الملل مشکل خواهد کرد؛ اما در عین‌حال بیمه تجارت‌نو این توانایی را دارد که این مجوز را نیز در آینده دریافت کند.

او در خصوص ادامه فعالیت صندوق تحریم گفت: در خصوص پذیرش ریسک‌های بزرگ و با پیچیدگی زیاد بیمه مرکزی اقدام به تاسیس صندوق ویژه تحریم کرده است. این صندوق اعتباری دارد که  دولت در اختیار بیمه مرکزی قرار داده تا ریسک‌های بزرگ را پوشش دهد اگر بیمه مرکزی  تشخیص دهد که شرکتهای بیمه داخلی به دلیل نداشتن ظرفیت اتکایی توان تهیه پوشش اتکایی ریسکی را ندارند از ظرفیت صندوق استفاده خواهند کرد که می‌تواند در آینده هم ادامه پیدا کند. هم اکنون که اکوسیستم بیمه کشور راه را به سمت استفاده از فناوری در صنعت گشوده است؛ فرصت خوبی وجود دارد تا با استفاده از تکنولوژی بتوان روابط اتکایی را کارآمدتر کرد. یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با تحریم به‌غیر از صندوق تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌گری مشترک است. ریسک‌های بزرگ مانند ریسک حوزه نفت و انرژی، به سرمایه‌های بالایی نیاز دارند و شرکت‌های کوچک‌تر با تشکیل کنسرسیوم می‌توانند قسمتی از این ریسک‌های بزرگ را پوشش دهند.

علی سلطانی مدیر بیمه‌های اتکایی بیمه تجارت‌نو در پایان عنوان کرد: برنامه اصلی شرکت بیمه تجارت‌نو بعد از کسب این مجوز حضور فعالانه در بازار اتکایی کشور و مشارکت در برنامه اتکایی شرکت‌های بازار است. این امر بعد از کسب مجوز قبولی اتکایی با لحاظ موارد فنی قابل‌اجرا است و شرکت بیمه تجارت‌نو نیز آن را عملیاتی خواهد کرد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای