شناسه خبر : 14238

جانبازی کمتر از ۲۰ درصد مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه نیست

جانبازی کمتر از ۲۰ درصد مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه نیست

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جانبازان دارای کمتر از ۲۰ درصد جانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی، مشمول«قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷» هستند؛ پاسخ داد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، متن پرسش‌های مطرح شده توسط مرجع مربوط و پاسخ ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱ - صدر ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان را بدون اشاره به درصد جانبازی و به طور مطلق به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت مشمول قانون دانسته است.

۲ - وفق بند ۱ این ماده واحده برای جانبازان بیست تا چهل درصد جانبازی حداقل سه و حداکثر 6 سال سنوات ارفاقی در نظر گرفته است.

آیا جانبازان دارای کمتر از بیست درصدجانبازی بدون تعلق سنوات ارفاقی مشمول این قانون هستند؟

 پاسخ:

با توجه به صدر قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور» مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بازنشستگی موضوع این قانون را به داشتن حداقل ۲۰ سال تمام سابقه خدمت، درخواست کتبی، موافقت شورای امور اداری و استخدامی و افزودن سنوات ارفاقی منوط کرده است و با عنایت به این‌که وفق بندهای ۱ تا ۳ ماده واحده، سنوات ارفاقی مذکور مختص به جانبازانی با درجه جانبازی ۲۰ درصد به بالا است، صرف درصد جانبازی کم‌تر از ۲۰ درصد، مانعی برای بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نبوده و عدم برخورداری از سنوات ارفاقی، موجب انتفای بازنشستگی وفق ماده واحده با احراز دیگر شرایط نیست.»

بنابراین جانبازی کم‌تر از ۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نیست.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای