شناسه خبر : 15034

اختصاصی چابک آنلاین؛

سرپرست شعبه شرکت بیمه آرمان دراستان گلستان،اظهارکرد:صنعت بیمه برای سرمایه گذاری دراین استان تلاش خاصی نکرده و این استان شاید از نظر صنعتی ضعیف باشد اما در بخش هایی مانند کشاورزی، دامداری و پرورش اسب، بازار بسیار بکری دارد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"مجید شاهرخی" در گفت وگو با چابک آنلاین،افزود:یکی ازمشکلات این استان اطلاع رسانی درخصوص بیمه است که به درستی انجام نشده و همچنین  آموزش بیمه ای در این استان ضعیف بوده  است.

وی،اظهارکرد: دربخش کشاورزی تنها جهاد کشاورزی و صندوق های بیمه ای حمایتی، خسارت اندکی به کشاورزان پرداخت می کنند اما اگر اینکار در جایگاه اصلی خود که صنعت بیمه است قرار بگیرد به نفع طرفین خواهد بود.

شاهرخی ادامه داد:در قانون بیمه  به این موضوع اشاره شده که بیمه محصولات کشاورزی باید به قیمت محصول به زیان دیده پرداخت شوداگرقسمت بیمه ای کشاورزی به صنعت بیمه واگذار شود صنعت بیمه در این استان که کشاورزی و دامداری جایگاه ویژه ای دارد می تواند نفوذ خیلی زیادی داشته باشد.

سرپرست شعبه شرکت بیمه آرمان دراستان گلستان،با بیان اینکه صنعت بیمه در زمینه دامداری در چند سال اخیر طرح های ویژه ای برای بیمه های دام و طیور درنظرگرفته، گفت: این بیمه نامه پوشش های بسیار خوب و کاملی دارد که در این استان می تواند بسیارپرکاربرد باشد ولی ضریب نفوذ این بیمه نامه دراین استان زیریک دهم است.

وی،بیمه نامه اسب را یکی از بیمه نامه های کاربردی در این استان برشمرد و افزود: استان گلستان قطب سوارکاری کشور است و تنها استان کشوراست که دردو فصل بهارو پاییز مسابقات سوارکاری دارد .

شاهرخی،با بیان اینکه، صنعت بیمه پرتفوی کمی دربخش بیمه نامه اسب دارد، گفت: زمانیکه تعدادکمی از یک جمعیت آماری متقاضی بیمه نامه ای شوند حق بیمه بالا می رود که باعث می شود افرادی که استقبال کردند هم در سال های بعدی کمتر استقبال کنند.

سرپرست شعبه شرکت بیمه آرمان دراستان گلستان، خاطر نشان کردکه 50 درصد بیمه نامه های صادره در این استان از نظر مبلغی متعلق به بیمه نامه های خودرو است که 40 درصد آن ثالث و 10 درصدهم به بیمه نامه بدنه اتومبیل مربوط می شود.

شاهرخی با بیان اینکه از نظر تعداد، بیشترین بیمه نامه صادره در حوزه بیمه نامه آتش سوزی است، گفت: از نظر مبلغ 5درصد حق بیمه کل استان از این بیمه نامه است اما از نظر تعداد بیشترین است به دلیل اینکه دهیاری ها و شهرداریها تمام منازل مسکونی را بیمه کرده اند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای