شناسه خبر : 15003

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه دانا، اظهارکرد: خودروها فارغ از گران یا ارزان قیمت بودن، بیمه می‌شوند مگر اینکه به علت قدمت ساخت یا نبود خدمات پس از فروش در داخل کشور امکان ارائه بیمه بدنه میسر نباشد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"علیرضا ضیایی پور" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت:  خودروهای گران قیمت حتی با ارزش بیش  از۵میلیارد تومان هم از طریق شرکت های بیمه ای تحت پوشش قرار خواهند گرفت اما برخی خودروها از جمله خودروهای آفرود به دلیل نوع استفاده و خسارات وارده جزء محدودیت صدور هستند.

وی، با بیان اینکه تحت پوشش قرار دادن خسارت قطعاتی که به مرور زمان از بین می رود، چون وقوع خسارت آنها قطعی است در تعریف بیمه و ریسک نمی گنجد، افزود: بنابراین بیمه کردن قطعات خودرو که وقوع خسارت آنها قطعی است نه احتمالی، منطقی نخواهدبود.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا، خاطر نشان کردکه خسارات ناشی از حوادث با رعایت مقررات قابل رسیدگی است.

ضیایی پوراظهارکرد: باتوجه به خصوصی بودن شرکتهای بیمه ای ،کنترل ضریب خسارت ،حفظ و ارتقا توانگری و بقا شرکتها مد نظر بوده  و اتخاذ روش های بدون مطالعه که ورشکستگی شرکتهای بیمه ای را به همراه داشته باشد اندک اعتماد آحاد جامعه را از بین خواهد برد.

وی، با اشاره به برقراری پوشش های جدید بیمه ای درصنعت بیمه، گفت: تعریف محصولات جدید  نیاز به اطلاعات آماری داردو در صورت عدم استفاده ازآمار، صرفا بحث آزمون و خطا پیش می آید.

مدیربیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا، تصریح کرد:قطعات معمول خودروها بر اساس ریسک مرتبط تحت پوشش بیمه بدنه اعم از حادثه وآتش سوزی قرار می گیرند  و درصورت خرید پوشش سرقت برای قطعاتی که در بیمه نامه قید شده در بیمه نامه پوشش سرقت نیز ارائه می شود.

وی، بیان کرد: استهلاک لاستیک یا موتورسوزی در تعهد بیمه بدنه اتومبیل نیست و با آیین نامه ۵۳ مصوب شورای عالی بیمه که شرایط عمومی این بیمه نامه را تعیین کرده مغایرت دارد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای