شناسه خبر : 14250

اختصاصی چابک آنلاین؛

یک دامدارنمونه با بیان اینکه ازمیزان پرداخت خسارت صندوق بیمه کشاورزی رضایت ندارد، گفت: قیمت هر راس گوسفند ۳ میلیون تومان است ولی صندوق ۲۰۰ هزارتومان خسارت بابت هر راس گوسفند می پردازد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "تیمورصفایی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت:  300 راس دام خودرا بیمه کرده  ولی از نحوه و میزان پرداخت خسارت توسط صندوق بیمه کشاورزی رضایت چندانی ندارد.

وی با بیان اینکه معمولا تلفات زیادی ندارد، افزود: از بیمه پایه صندوق کشاورزی استفاده می کند و در حدود 15هزارتومان حق بیمه می پردازد اما ترجیح می دهد که حق بیمه بیشتری بپردازد تا درزمان خسارت هم مبلغ بیشتری دریافت کند.

این گوسفند دارنمونه تصریح کرد: صندوق بیمه کشاورزی خسارت دامداران را بسیار دیر و بعد از یکسال آن هم به مبلغ بسیار ناچیزی می پردازد و دامداران از عملکرد صندوق هیچگونه رضایتی ندارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای