شناسه خبر : 13689

اختصاصی چابک آنلاین؛

دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران، با بیان اینکه اعضای انجمن متبوع وی از عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر رضایت چندانی ندارند، گفت: عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای به گونه‌ای نیست که بیمه گذار با خاطری آسوده از خدمات بیمه‌ای استفاده کند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"وحید جلالی پور" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اعضای انجمن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و برخی از شرکت های عضو انجمن  هم از خدمات بیمه نامه تکمیل درمان  استفاده می کنند.

وی، با اشاره به عدم رضایت اعضای انجمن از خدمات بیمه ای ارائه شده از سوی بیمه های پایه و تکمیلی، افزود: بیمه گران عمدتا خدمات درستی به بیمه گذاران ارائه نمی کنند و اعضای انجمن از عملکرد شرکت های بیمه ای رضایت چندانی ندارند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران اذعان داشت: بیمه پایه که اجباری است ولی فقط در برخی از بیمارستانها ودرمانگا های خاص سرویس های  جزئی ارائه می دهد و در مابقی بیمارستان ها با شرایط عادی و بدون بیمه تفاوتی ندارد.

جلالی پوربا بیان اینکه عملکرد بیمه های بازرگانی با همین روال بیمه های پایه است، ادامه داد: زمانی که بیمه گذار باید صورت حساب از بیمارستان بگیرد،‌عملکرد سازمان های بیمه گر به گونه ای نیست که بیمه گذار با خاطری آسوده بتواند از دفترچه یا کارت بیمه خود استفاده کند.

وی، تعداد اعضای انجمن متبوع خودرا در حدود 100 شرکت برشمرد که هرکدام بین  20 تا 100 نیروی کار دارند وگفت: درسال های گذشته به صورت گروهی از بیمه نامه تکمیل درمان استفاده می شد اما به دلیل عدم رضایت اعضا دیگر به صورت گروهی اقدامی نکردیم.

دبیر انجمن تولید کنندگان در وپنجره ایران، معتقد است که شرکت های بیمه ای در هنگام آغاز قرارداد شرایط را برای بیمه گر بسیارآسان توصیف می کنند اما وقتی وارد قرارداد می شوند، امورپیچیده شده و بیمه گذار نمی تواند به راحتی از خدمات بیمه ای ارائه شده استفاده کند.

جلالی پور خاطرنشان کرد که اعضای انجمن از بیمه نامه های مسئولیت و حوادث نیز به دلیل اینکه لازمه کار آنها است استفاده می کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای