اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرعامل شرکت رفاه وگردشگری تأمین، معتقد است که وزارت اقتصاد و وزارت گردشگری که بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را پوشش می‌دهند باید طرح جامع بیمه گردشگری و صنایع دستی را تدوین کنند تا کسانی که متصدی ارائه خدمات در این بخش هستند بتوانند با یک ضوابط سهل و آسان زیر پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گی…

همه اخبار
خدمات بیمه ای