یک بازیگر سینما و تئاتر در خصوص بیمه‌های مورد استفاده برای پروژه‌های سینمایی گفت: گاهی در یک پروژه عوامل را بیمه می‌کنند تا اگر حادثه و سانحه‌ای پیش آمد تحت پوشش بیمه باشند ولی خیلی به ندرت این اتفاق می‌افتد.

همه اخبار
خدمات بیمه ای