تعدادی از مخاطبان "روی خط چابک" پیرامون خریدآنلاین بیمه‌نامه مسافرتی از شرکت بیمه سامان، انتقاداتی را به این خدمت بیمه‌ای آن شرکت مطرح ساخته‌اند.

همه اخبار
خدمات بیمه ای