اختصاصی چابک آنلاین؛

رییس سابق سازمان نظام پزشکی کشور، معتقد است که بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان در کشور دارای عیوب زیادی بوده که اگر رفع شود پزشکان بسیاری از این بیمه‌نامه استقبال می‌کنند و نیازی به اجباری کردن آن نخواهد بود.

همه اخبار
خدمات بیمه ای