شناسه خبر : 13516

اختصاصی چابک آنلاین؛

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین بیان کرد: بسیاری از نمایندگان برای حفظ بازار مجبور به فروش اقساطی بیمه‌نامه می‌شوند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "فاطمه رحمانی" در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، تمایل بیمه گذاران به خرید اقساطی بیمه نامه افزایش یافته، به خصوص در رشته شخص ثالث اجباری، اما شرکت های بیمه ای این موضوع را قبول ندارند.

وی با بیان اینکه نماینده، خود مجبور به فروش اقساطی بیمه نامه می شود و از طرفی سرمایه لازم برای تامین حق بیمه را ندارد، افزود: برخی از چک ها برگشت خورده و نماینده بر روی سیستم شرکت بیمه ای بدهکار می شود و اجازه صدور بیمه نامه از وی گرفته خواهد شد.

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین خاطر نشان کرد که بیمه مرکزی به عنوان پشتیبان نمایندگان و شرکت های بیمه ای باید راهکاری برای این مشکل ارائه کند.

رحمانی تصریح کرد: بسیاری ازبیمه گذاران برای خرید بیمه نامه های دیگر به غیر ازشخص ثالث همچون بیمه نامه مسئولیت و بدنه اتومبیل با توجه به افزایش قیمت بیمه نامه بدنه اتومبیل، تمایل به خرید اقساطی این نوع بیمه نامه دارند و نماینده برای حفظ بازار و پرتفوی، ریسک را پذیرفته و وارد این چالش می شود وهیچ پشتیبانی ندارد.

وی با اشاره به عدم تمایل مدیران عامل شرکت های بیمه ای به فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث، ادامه داد: فروش بیمه نامه شخص ثالث باید به صورت نقدی باشد و در صورت فروش اقساطی، نماینده خود تعهد می کند که اگر بیمه گذار چک را به موقع وصول نکرد، باید حق بیمه را بپردازد.

رئیس انجمن نمایندگان شرکت بیمه کارآفرین تصریح کرد که شرکت های بیمه ای اجباری به فروش قسطی بیمه نامه ندارند ولی باید راهکاری باشد که نماینده  بتواند در این بازار مشتری را جذب کند.

رحمانی با بیان اینکه ویترین فروش  برای ورود به هر بازاری بیمه نامه تکمیل درمان و شخص ثالث اجباری است، گفت: اگر برای فروش این دو بیمه نامه شرایط خوبی برای بیمه گذار فراهم شود تمامی بسته های بیمه ای بیمه گذار از آن نماینده خواهد شد که متاسفانه شرکت ها شرایط قسطی فروش بیمه نامه را ندارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای