شناسه خبر : 21039

دو عضو جدید به هیات مدیره سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا پیوستند

دو عضو جدید به هیات مدیره سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا پیوستند

رضا مرادی، علی عربی و عمید شهبازی به جمع هیات‌مدیره شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، یوسف شادمان، خلیل بهبهانی و حمیدرضا دائمی سایر اعضای هیات‌مدیره شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا را تشکیل داده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای