شناسه خبر : 20784

دو عضو هیات مدیره شرکت صنایع غذائی مینو شرق دستخوش تغییر شد

به گزارش چابک آنلاین، فرهاد نجفیان، به نمایندگی از شرکت قاسم ایران، جایگزین محمد پارسی  و محمد پارسی به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان جایگزین وحید هوشنگ نژاد و عضو هیات مدیره شرکت صنایع غذائی مینو شرق شدند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای