شناسه خبر : 20439

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق دستخوش تغییر شد

هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق دستخوش تغییر شد

اسفندیار شاه منصوری به نمایندگی از شرکت بهین روی ملل عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین و جایگزین محسن جلالی، محسن جلالی به نمایندگی از شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان، حسین صبوری کارخانهء به نمایندگی از شرکت پیام نور میثاق و محمدمهدی ناظری به نمایندگی از شرکت مدار اطلاعات کارآفرین عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین شدند.

به گزارش چابک آنلاین، از حامد واعظ به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای