شناسه خبر : 30450

اپلیکیشن گردشگری تهران راه اندازی می شود

به گزارش چابک آنلاین، سرپرست ستاد گردشگری شهرداری تهران، از بارگذاری بیشر جاذبه های گردشگری شهر تهران در پایگاه اینترنتی ویزیت تهران خبر داد.

قاسمی گفت: به زودی کار افزار یا همان اپلیکیشن گردشگری تهران راه اندازی می شود. مدیر ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری شهر تهران گفت: متاسفانه تهران هم اکنون صرفا یک معبر است و قصد داریم این شهر را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای