شناسه خبر : 24881

بیمه دانا به مجمع می رود

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه دانا برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1400 با دستورکارتصویب صورت های مالی در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  29 تیر ماه برگزار می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای