شناسه خبر : 19671

ساکنان شهر تنکمان از تسهیلات بیمه اجتماعی بهره مند می شوند

به گزارش چابک آنلاین، هادی بشیری، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در استان البرز گفت:  ساکنان شهر تنکمان می توانند از تسهیلات بیمه اجتماعی بهره مند شوند همچنین حق بیمه این افراد همانند روستاییان و عشایر حداکثر ماهیانه ٩۵هزار تومان است و مابقی آن که حدود ۷۰ درصد را تشکیل می‌دهد توسط دولت پرداخت می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای