شناسه خبر : 16699

مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیمه حافظ به حدنصاب نرسید

به گزارش چابک آنلاین، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه حافظ پیرو آگهی مورخ 12 تیر 1400، راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه  23 تیر  با حضور 12.81  درصد صاحبان سهام برگزار شد.

 به استناد ماده ۸۷  اصلاحیه قانون تجارت، حضور دارندگان حق رای به حدنصاب نرسید و مجمع رسمیت قانونی نیافت.

براین اساس برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بیمه حافظ به نوبت دوم موکول شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای